Registrace

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
registrovat
Close to the markets… close to you!

Společenská odpovědnost

Působení v oblasti společenské zodpovědnosti podnikání CSR (Corporate Social Responsibility), tedy zvýšení vlastního přínosu k vyváženému rozvoji okolí je integrální složkou naší mise i strategie řízení. Budování dlouhodobých a pevných vztahů se zainteresovanými organizacemi se zohledněním etických hodnot, práva, lokálních společenství a okolního životního prostředí se přirozeně kloubí s každodenním fungováním a organizační kulturou firmy.
 

Životní prostředí

 • V roce 1998 se společnost Interchemall připojila k Mezinárodnímu ekologickému programu a získala právo používat symbol čistší výroby „Czystsza Produkcja”
 • Podepsali jsme deklaraci o realizování zásad programu ONZ "Global Compact
 • V roce 2009 byla společnost zapsána do Polského rejstříku čistší výroby a odpovědného podnikání
 • Každý rok sestavujeme zprávu o udržitelném rozvoji
 • Naše angažování se v tématech spojených s ochranou životního prostředí potvrzují certifikáty získané od našich obchodních partnerů (např.certifikát Eco-Partner)
 • Dbáme o zavádění výrobních metod a vybavení strojového parku na základě moderních a k životnímu prostředí šetrných technologií
 • Minimalizovali jsme vznik výrobního odpadu (odpad slouží jako alternativní palivo v cementárnách)
 • Kontrolujeme spotřebu vody, plynu a elektrické energie

Společnost

 • Jsme členem mezinárodní společnosti BCC (Business Centre Club), která získala ocenění od Evropského parlamentu za významný přínos v oblasti podpory evropské integrace a identity
 • Nabízíme finanční a materiální podporu dětem (vzdělávací centra, sdružení pomoci dětem atd.)
 • Finančně podporujeme lokální společenství obce Grodzisk Mazowiecki
 • Dofinancováváme studia zaměstnanců v oborech odpovídajících pracovní pozici
 • Investujeme do školení a rozvoje našich zaměstnanců (individuální programy)
 • V letech 2010-2012 jsme realizovali školící projekt Akademie rozvoje Interchemall spolufinancovaný Evropskou unií v rámci sociálního fondu Lidský kapitál
 • Finančně podporujeme kulturní, sportovní a rekreační aktivity svých zaměstnanců

Právo a etika

 • V podnikání se řídíme poctivostí, plníme závazky jak ve vztahu k externím partnerům, tak i ve vztahu k našim zaměstnancům
 • Každý rok získáváme certifikát Národní hospodářské komory "Podnikání Fair Play”
 • Disponujeme transparetními procesy a přesnými postupy uvnitř firmy, pravidelně publikujeme výeošní zprávy a účetní uzávěrky
 • Jednáme v souladu s normou ISO 9001:2008 potvrzující naše mezinárodní standardy kvality

Galerie
DAFA Polska sp. z o. o. | ul. Chemiczna 18 | Natolin 05-825 Grodzisk Mazowiecki | phone: +48 22 739 04 24, cell:+48 662 548 675 | email: export@dafa-polska.pl
Copyright © 2012 DAFA Polska sp. z o. o.
Created by PostFactum