Registrace

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
registrovat
Close to the markets… close to you!

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost DAFA Polska, spol. s r. o. zaručuje uživatelům a návštěvníkům webových stránek www.dafa-polska.pl bezpečnost osobních údajů. Níže uvedené zásady zaručují zachování důvěrnosti osobních dat, stejně jako jejich správné využívání.​

Shromažďování a využívání informací

Společnost DAFA Polska, spol. s r. o. je výhradním vlastníkem informací, získaných na těchto stránkách. Společnost nebude tyto informace prodávat, zapůjčovat nebo zpřístupňovat třetím osobám způsobem, který by odporoval zásadám níže stanoveným.

Anonymita

Uživatelé internetu, kteří využívají naše služby, zůstávají v anonymitě až do chvíle, kdy se rozhodnou, že se chtějí zaregistrovat. Informace, které obsahují systémové logy, jsou společností DAFA Polska, spol. s r. o. využívané pro technické účely, spojené s administrací našeho servru. Společnost DAFA Polska, spol. s r. o. si vyhrazuje právo využívat tyto informace pro potřeby spojené se sběrem statistických demografických údajů.

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které webové stránky odesílají na pevný disk nebo do prohlížeče uživatele. Nepoužíváme cookies k získávání osobních údajů, jako jsou jméno, příjmení nebo mailová adresa. Společnost DAFA Polska, spol. s r. o. může cookies využívat k identifikaci uživatelů, kteří opakovaně navštěvují naše webové stránky a ke shromažďování obecných statistických údajů o tom, jakým způsobem návštěvníci naše webové stránky využívají. Kromě toho mohou být informace obsažené v souborech cookies použity k monitorování chování uživatelů na internetu, za účelem optimalizace marketingové činnosti.

Logování

Aby bylo možné získat přístup ke všem službám, které webové stránky nabízejí, je nutné přihlásit se pomocí hesla. Pokud ve svém prohlížeči zakážete soubory cookies, může to způsobit potíže s využíváním námi poskytovaných služeb. Pro vytvoření účtu na webu www.dafa-polska.pl je od uživatele požadováno vyplnění formuláře. V něm uživatel musí sdělit kontaktní informace (jméno, příjmení, adresa, číslo telefonu) a také demografické údaje (věk, povolání).
Informace obsažené v tomto formuláři jsou společností DAFA Polska, spol. s r. o. využívány k možnosti kontaktovat uživatele stránek a také pro průběžné přizpůsobování informací, obsažených na webových stránkách, potřebám a očekávání našich uživatelů.

Odběry

Aby uživatel mohl získávat určité informace o naší firmě, je nutné, aby dal k dispozici svou e-mailovou adresu. Tato adresa bude společností DAFA Polska, spol. s r. o. využívaná výhradně k zasílání požadvaných informací. Pokud uživatel nechce tuto službu využívat, má možnost v libovolném okamžiku odběr odhlásit.

Autorská práva

Veškerá autorská práva i práva duševního vlastnictví ke službám webových stránek i jejich grafických prvků, jako jsou fotografie, kresby, grafika, texty a další obsah jsou majetkem společnosti DAFA Polska, spol. s r. o. Služby a všechny její prvky jsou chráněné právními předpisy na základě těchto právních aktů:

  • zákon ze dne 4. února 1994 o autorských právech a právech souvisejících (konsolidovaný text Dz.U. l. 00.80.904 ve znění pozdějších předpisů),
  • zákon ze dne 16. dubna 1993 o nekalé hospodářské soutěži (Dz.U. l. 93.47.211 ve znění pozdějších předpisů) a
  • zákon ze dne 27. července 2001 o ochraně databází (Dz.U. l. 01.128.1402).

Využívání služeb webu je možné pouze v rozsahu specifikovaném a definovaném jako „uživatel služby”. Kromě toho je po odsouhlasení uživatelských pravidel možné využívat přihlašovací prostor a jeho prostředky. Využívání služeb webu jakýmkoliv jiným způsobem vyžaduje uzavření písemné dohody se společností Interchemall, spol. s r. o.

Ochrana osobních dat a zachování důvěrnosti

Veškeré údaje, získané o uživatelích společností DAFA Polska, spol. s r. o. prostřednictvím této stránky, jsou uchovávány a zpracovávány takovým způsobem, aby byla zajištěna jejich bezpečnost v souladu polskými právními předpisy.

Uživatele prosíme o zvýšenou opatrnost při opouštění našich webových stránek, aby nikdo další nemohl zneužívat nebo pozměňovat vaše informace. Prosíme rovněž o zachování opatrnosti při jejich zpřístupňování třetím osobám.

Změny v pravidlech zachování důvěry

DAFA Polska, spol. s r. o. si vyhrazuje právo provádět změny v tomto prohlášení. V souvislosti s tím žádáme uživatele, aby pravidelně kontrolovali obsah prohlášení, aby se mohli seznámit s jeho případnými změnami.
DAFA Polska sp. z o. o. | ul. Chemiczna 18 | Natolin 05-825 Grodzisk Mazowiecki | phone: +48 22 739 04 24, cell:+48 662 548 675 | email: export@dafa-polska.pl
Copyright © 2012 DAFA Polska sp. z o. o.
Created by PostFactum