Zaloguj Odzyskaj hasło

Rejestracja

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Zarejestruj
Close to the markets… close to you!

Odpowiedzialność Społeczna

Działania z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu CSR (Corporate Social Responsibility), a zatem wnoszenie własnego wkładu do zrównoważonego rozwoju otoczenia jest integralnym składnikiem zarówno naszej misji, jak i strategii zarządzania. Budowanie długoterminowych i trwałych relacji z interesariuszami organizacji z uwzględnieniem wartości etycznych, prawa, społeczności lokalnych i otaczającego środowiska jest naturalnie powiązane z codziennym funkcjonowaniem oraz kulturą organizacyjną firmy.

Środowisko

 • W 1998 roku firma przystąpiła do Międzynarodowego Programu Ekologicznego i uzyskała prawo do używania znaku Czystszej Produkcji
 • Podpisaliśmy deklarację o realizowaniu zasad programu ONZ "Global Compact
 • W 2009 roku Spółka została wpisana do polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości
 • Każdego roku sporządzamy Raport o Zrównoważonym Rozwoju
 • Nasze zaangażowanie w tematy związane z ochroną środowiska potwierdzają certyfikaty otrzymane od naszych partnerów biznesowych                  (np. certyfikat Eco-Partner)         
 • Zadbaliśmy o metody produkcji oraz wyposażenie parku maszynowego w oparciu o nowoczesne i przyjazne środowisku technologie
 • Zminimalizowaliśmy powstawanie odpadów produkcyjnych (odpady  służą jako paliwo alternatywne w cementowniach)
 • Kontrolujemy zużycie wody, gazu oraz energii

Społeczność

 • Jesteśmy członkiem BCC (Business Centre Club), organizacji międzynarodowej, wyróżnionej w siedzibie Parlamentu Europejskiego nagrodą EKES za znaczący wkład w krzewienie integracji i tożsamości europejskiej
 • Oferujemy wsparcie finansowe i rzeczowe dla dzieci (Ogniska Wychowawcze, Stowarzyszenia pomocy dla dzieci etc.)
 • Wspieramy finansowo lokalne społeczności gminy Grodzisk Mazowiecki
 • Dofinansowujemy studia pracowników na kierunkach zgodnych ze stanowiskiem pracy
 • Inwestujemy w szkolenia oraz rozwój naszej kadry pracowniczej (programy indywidualne)
 • W latach 2010-2012 zrealizowaliśmy projekt Akademia Rozwoju Interchemall współfinansowany przez Unię Europejską w ramach funduszu społecznego Kapitał Ludzki
 • Dofinansowujemy wydarzenia kulturalne, sportowe i rekreacyjne dla naszych pracowników

Prawo i etyka

 • Kierujemy się uczciwością w biznesie, wypełniamy zobowiązania zarówno w stosunku do naszych partnerów zewnętrznych, jak i w stosunku do naszych pracowników
 • Co roku otrzymujemy certyfikat Krajowej Izby Gospodarczej "Przedsiębiorstwo Fair Play”
 • Posiadamy przejrzyste procedury wewnątrz firmy, regularnie publikujemy raporty oraz sprawozdania finansowe
 • Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015 potwierdzającą nasze międzynarodowe standardy jakości

Galeria
DAFA Polska sp. z o. o. | ul. Chemiczna 18 | Natolin 05-825 Grodzisk Mazowiecki | tel: +48 22 739 04 44, kom: +48 696 404 404 | email: dafa@dafa-polska.pl
Copyright © 2012 DAFA Polska sp. z o. o.
Created by PostFactum